poniedziałek, wrzesień 24, 2018

 

CELE POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

Główne zadania PRP

 • Prawna regulacja zawodu psychoterapeuty, a przez to:
 • Reprezentacja wspólnych interesów środowiska psychoterapeutów w kontaktach z administracją.
 • Wymiana doświadczeń związanych ze szkoleniem i certyfikowaniem psychoterapeutów oraz sposobem uprawiania psychoterapii.
 • Rozwijanie i promowanie zasad etycznych i standardów dotyczących psychoterapii.
 • Inicjowanie i wspieranie działań służących dobru i bezpieczeństwu pacjentów korzystających z usług psychoterapeutów oraz rozwojowi i doskonaleniu psychoterapii w Polsce.

- zapewnienie wysokiego poziomu usług świadczonych w tym zawodzie,

- zwiększenie rangi zawodu psychoterapeuty,

- zabezpieczenie dobra pacjentów.

 

Dalsze kierunki działań

 

 • Gdy projekt ustawy autorstwa PRP zostanie ukończony, jej zadaniem będzie nadać mu bieg formalny, co oznacza podjęcie współpracy z administracją państwową, posłami itd.
 • PRP będzie kontynuować starania o równoprawne traktowanie przez NFZ certyfikatów wszystkich organizacji spełniających minimalne wymogi szkoleniowe zdefiniowane przez Radę, które w toku prac nad ustawą zostały uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
 • Działania upowszechniające wiedzę nt. PRP, jej celów i aktywności, prezentacje podczas konferencji naukowych organizowanych przez stowarzyszenia – członków Rady oraz przez innych organizatorów; w przyszłości możliwa jest wspólna organizacja konferencji i seminariów poświęconych wybranym zagadnieniom psychoterapii.

 

Kontakt

contact us
informacje kontaktowe w zakładce KONTAKT

 

Konferencje i wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

BYNAJMNIEJ NIE SZALENIEC - XXVI Seminarium NLS

PBYNAJMNIEJ NIE SZALENIEC XXVI Seminarium NLS 27 II 2016 Poznań, os. Kosmonautów 110   Strona www: XXVI SEMINARIUM NLS   Prowadzenie:...

II Sympozjum im. Hanny Segal

II Sympozjum im. Hanny Segal  „PRZEPRACOWANIE W PRZECIWPRZENIESIENIU–NOWE SPOJRZENIE”  2 kwietnia 2016 r., Warszawa  Szanowni Państwo, Instytut Studiów Psychoanalitycznych...

Rewolucja w psychoterapii? Nowe idee, badania i praktyka

Zapraszamy Państwa na naszą II Międzynarodową Konferencję Naukowo€“ Szkoleniową:  „Rewolucja w psychoterapii? Nowe idee, badania i...